Ứng tuyển

Worker

* Lưu ý: Nhập đầy đủ thông tin, chúng tôi sẽ có bộ phận thẩm định vòng 1 trước khi bạn ứng tuyển vào vị trí. Để nắm thông tin bạn vui lòng liên hệ phòng tuyển dụng:  0938 296 113  Mr. Thái Anh